Miras Paylaşımı

Zengin bir köy ağası vefat eder. Miras Paylaşımı için vasiyeti okunur. Köy ağası Miras Paylaşımı nı şöyle yapmıştır.

Mallarının yarısını (1/2) büyük oğluna bırakmıştır, dörtte birini (1/4) ortanca oğluna bırakmıştır ve beşte birini de (1/5) küçük oğluna bırakmıştır.

Oğulları bütün mallar paylaştıktan sonra geride 19 tane de “at” kalmıştır fakat 19’u ne ikiye, ne dörde, ne de beşe bölmek mümkün değildir. Köyün en bilge adamına giderek akıl danışırlar. Bilge adam da onlara şöyle söyler:

-“Benim de bir atım var. Alın bunu size veriyorum. Şimdi oldu 20 at. Yarısını sen al bakalım (10). Dörtte birini de (5) ortanca kardeşin alsın bakalım.

Beşte birini de (4) en küçük kardeşinize verdik. On artı beş etti onbeş. Dört daha ekledik etti ondokuz. Şimdi geriye kalan benim düldülü geri verin bakalım…

You may also like...