Yol Kenarına Diken Eken Adam

Adamın biri bir yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp gelişince yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Gelip geçenler:

– “Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesinler.” demeye başladılar. Fakat adam bunları duyuyor fakat aldırmıyordu. Bir gün Allah’ın bir velisi ona: – “Mutlaka bu dikenleri sök.” dedi.

Adam itiraz etmedi.

– “Evet mutlaka bir gün sökerim.” dedi.

Adam ha bire yarın yarın dedikçe dikenler büyüyüp kuvvetleniyordu. Veli adama:

– “Ey vaadinde durmayan adam, sök şu dikenleri bu işi sürüncemede bırakma.” dedi. Adam:

– “Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka bu işi yapacağım.” dedi. Allah’ın (c.c.) velisi bunun üzerine şu sözleri söyledi:

– “Sen, hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun, fakat şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor, dikenleri sökecek olan sen ise güç kuvvet kaybediyorsun, dikenler gün geçtikçe gençleşiyor sense ihtiyarlıyorsun.” *

Cömertlik, şehvetleri lezzetleri terk etmektir.

* Dağ vardır sesi iki misli aksettirir, dağ vardır sesi yüz misli aksettirir.

Mesneviden hikayeler

You may also like...