Türk Orduları Başkumandanı

Dumlupınar savaşı kazanılmıştır. Düşman askerleri geri çekilmektedir… Afyonkarahisar hatları çözülünce birkaç yunan esiri geceleyin Mustafa Kemal’in çadırına getirilir. Bunlardan biri zafer kazanmış kumandanın doğup büyümüş olduğu Selanik’ten gelmiştir. Yüzü kendisine yabancı gelmemiştir. Üniformasında hiç bir işaret yoktur. Mustafa Kemal’e sorar:

– Binbaşı mısınız?

– Hayır.

– Kaymakam mı?

– Hayır.

– Miralay mı?

– Hayır.

– Ferik mi?

– Hayır.

– Peki nesiniz o halde?

– Ben mareşal ve Türk Orduları Başkumandanı’yım.

Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunan, kekeler:

– Ben başkumandanın savaş hattına bu kadar yakın bir yerde dolaşmasını işitmiş değilim de…

KAYNAK: Olaylar Ve Atatürk, Sh. 67-68

You may also like...