Tagged: I. Mary

Tarihin En Acımasız Liderleri ve Yaptıkları

Tarih; günümüze kadar pek çok salgın hastalık, yenilgi, zafer, katliam ve aklımıza bile gelmeyecek çok sayıda olaya tanıklık etmiştir. Yeni buluşlar, ihtilaller, anayasa değişiklikleri, yeni kıtaların keşfi gibi olaylar büyük bir öneme sahip olmuş...