Özgürlüğün Sınırı

Adamın biri, bilge bir kral olmakla ün salmış olan kralın yanına gider.

Krala sorar:

‘Efendim, söyleyin bana hayatta özgürlük var mıdır?”

Kral:

“Elbette….” der “Kaç bacağın var senin?”

Adam soruya şaşırarak, “iki efendim” der.

Kral:

“pekala, tek bacağın üstünde durabilir misin?”

“Tabi ki… ” diye cevap verir adam.

“0 halde, hangi bacağın üstünde duracağına karar ver,”

Adam biraz düşünür ve sol bacağı üstünde durmaya karar verir.”

“Tamam.” der.

Kral, “Şimdide öteki bacağını kaldır.”

Adam şaşırır.

“Bu imkansız kralım.”der. “Gördün mü?”der kral,

“Özgürlük budur. Sadece ilk kararı almakta özgürsün. Ondan sonrasında değil.”

You may also like...