Ne Olursa Olsun Doğru Yoldan Şaşmayan İnsanların 5 Özelliği

1. Akıllarındaki söylemekten çekinmezler

Aslında bu özelliğe sahip insanları sorulan her soruya anında cevap vermemelerinden tanıyabilirsiniz. Çünkü bu süreç iki kademeli olarak işler. İlk olarak kendilerine yöneltilen yorum, soru ya da iddia hakkında düşünürler ve ardından kendi cevaplarını zihinlerinde denkleştirdikten sonra cevap verirler. Bunu yaparken, doğru buldukları şeyi eğip bükmekten hoşlanmazlar. Dürüstlükleri çoğu kez başlarına dert açsa da, doğru kişiler tarafından daima takdir görerek ve bu cesaretlerinin mükafatını alırlar.

2. Çoğunluktan etkilenerek neyin doğru olduğunu unutmazlar

Ünlü yazar Bernard Shaw'ın da dediği gibi saat kullanmayı bilmeyen birini saatinizi çalmadığı için için dürüst ilan etmek saçmadır. Bu örnekten yola çıkarak aynı şeyi toplum ahlakı üzerinden de yorumlayabiliriz. Eğer bir toplumda sağduyu yerindeyse herkes zaten iyilik doğrultusunda ilerler. Ancak sağduyusu şaşmış bir toplulukta doğruyu söylemek cesaret ister. Herkesin yanlış bir biat edercesine inandığı bir toplumda bunun doğru olmadığını söyleyen kişi mutlaka dışlanacaktır. İşte bu yüzden topluluğun dayatmalarına aldırmadan doğruyu söylemeye devam etmek herkesin yapamayacağı bir şeydir.

Ne Olursa Olsun Doğru Yoldan Şaşmayan İnsanların 5 Özelliği
Ne Olursa Olsun Doğru Yoldan Şaşmayan İnsanların 5 Özelliği

3. Kendi yollarını çizerler

Bu insanlar için hayat çoğunlukla keşifler içeren bir macera gibidir. Karşılaştıkları zorluklar onlar için en az karşılaştıkları iyi şeyler kadar önemlidir. Çünkü zorluklarından ders çıkarak onları aşmanın kendilerine katacağı pozitif değerlerin farkındadırlar. Genellikle başarılı insanların hayat hikayeleri incelendiğinde kendilerine verilen tavsiyelerin birçoğuna rağmen akıllarına koydukları doğrultuda yılmadan ilerledikleri görülecektir. İşte bu “kazanan içgüdüsü” denen büyülü bir olaydır.

4. Farklı şeyler denemekten çekinmezler

Einstein' da dediği gibi “sürekli aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır.” Bu gruptaki kişiler işte bu sebeple hayatlarında bir çıkmaz ya da hissetiklerinde farklı bir yönelişin kendilerine katabileceği perspektifin farkındadırlar. Genel inanışın aksine bu yeniliklerin çok çapta ve para gerektiren şeyler olması gerekmez. En basitinden, hergün eve giderken kullandığınız yolu değiştirmek bile bir yeniliktir ve beynimizi farklı bir yönde çalışmaya itecek bir adımdır. Aslında dikkatli incelerseniz, etrafımız bunun gibi ufak dokunuşlarla değiştirebileceğimiz onlarca ayrıntıyla doludur…

5. Kendilerine güvenleri hissedilir derecede farklıdır

Genellikle kendine güven olgusu abartılmaya ya da yerilmeye oldukça müsaittir. Örneğin, konuşma esnasında ukalalık yapmanın kendine güvenli olmakla bir ilgisi yoktur. Ya da tersi bir örnek olarak, gerektiği yerde sessiz kalmanın da kendine güvenmemekle bir ilgisi yoktur. Kendine güvenmek kişinin kendi yapabileceklerinin, potansiyelinin farkında olması, hatalarını ve kendine yöneltilen mantıklı eleştirileri kabul edebilmesinde gizlidir. İşte bunun gibi bir kendine güven kişiyi hissedilir derecede farklı kılar.

Alıntı: Filoji

You may also like...