Mantık Dersi

Yeni öğretim yılına başlayan öğrenciler, haftalık ders programlarına yeni giren mantık dersini görürler. Çok geçmez bu derse yaşlı bir profesörün de gireceğini öğrenirler. Sonuçta merakla bekledikleri ilk mantık dersi başlar. Meraklı öğrencilerden biri söz ister:

— Sayın Profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bize bunu anlatır mısınız?

Profesör; kendine, derse, merak ve şüpheyle bakan öğrencilerine:

— Mantık dersinin insan düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür. Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum. Farz edin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor, birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde. Bunlardan hangisinin yıkanması gerekir?

Öğrenciler, hiç tereddüt etmez:

— Elbette ki, kirlisi yıkanmalıdır! diye bağırır.

Profesör, gülümseyerek konuşmasını sürdürür:

— İşte evlatlarım, mantık bu soruya yanıt vermeden önce şu soruyu sorar: “Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerinin ki kirli olabiliyor?”

You may also like...