Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Alfabetik sıra ile A dan Z ye Yüzlerce En Güzel Erkek Bebek İsimlerini ve Anlamlarını Sizler İçin Derledik.

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Acun : sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

Afşar : eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han`ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı.

Ağa : büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse

Ağca : rengi beyaza yakın, beyazca akça,

Aka : büyük, saygıdeğer kimse,ağa

Akabey : varlıklı kimse, ağa ve bey

Akad : mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad

Akalp : ak yiğit, ak er, temiz yiğit

Akan : akıp gitmekte olan

Akarca : akıp giden su, akan su, akarsu

Akarsel : akıp giden sel.

Akata : temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

Akay : parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa

Akba : sazlık, bataklık, ağba

Akbaran : ak güç

Akbatu : temiz ve güçlü

Akbatur : namuslu ve yiğit

Akcan : temiz can

Akdemir : dövme demir

Akdeniz : ülkemizin güneyindeki deniz

Aker : namuslu yiğit

Akergin : ak ve olgun

Akgüç : namuslu ve güçlü

Akgün : aydınlık gün, mutlu gün

Akhan : ak soylu han

Akın : düşman ülkelerine yapılan saldırı

Akınalp : akın yiğidi

Akıner : ekın eri, akın yapan er

Akkor : ışık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş

Akköz : ak renkte göz, ak kor

Akman : lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı

Akmeriç : “ak gibi meriç” duru sulu meriç

Aköz : özü ak, temiz,

Akpolat : ak çelik, manas destanı`nda geçen bir ad

Aksan : temiz, lekesiz ün

Aksel : beyaz sel

Akşit : ışıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu

Aktan : aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık

Aktaş : beyaz taş, kireçtaşı

Akün : ıyi ad, temiz ad, temiz ün

Alatan : güneş`in doğuşundan önceki vakit

Alaz : yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili,
Yalaz, yalım alev alçın : al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

Algan : ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

Algın : sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel

Alhan : al renkli prens

Alkan : kızıl kan

Alkım : yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı

Alkın : korkusuz, yiğit, kızıl kın

Ali : yüce, yüksek, ulu. Hazret-i muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.

Alp : yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit

Alpagut : mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpağan : yiğit

Alparslan : yiğit arslan, kahraman aslan

Alpay : yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel

Alpdemir : yiğit ve demir gibi

Alpdoğan : yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan

Alper : yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek

Alperen : yiğit ve ermiş kişi

Alphan : yiğit han

Alpkan : yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Alsan : ünlen, san, al tanın

Altan : kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan

Altaner : kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altay : altın, yüce dağ, tiyanşan dağları, asya`da bir türk budunu

Altuğ : al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu

Altunç : kızıl tunç

Altuner : çok değerli kimse, altın yiğit

Anı : yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Anıl : sakin,ağır, amaç, her zaman an

Aral : asya`da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar

Aran : ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak

Aras : doğu anadolu`da bir ırmak, erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal

Arat : yürekli kişi, yüreklilik

Arca : çam, çam ağacı, temiz

Arda : sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl
Meriç ırmağı`nın edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, arda çayı, uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.

Arhan : temiz han, temiz yönetici, yiğit han.

Arı : katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,

Arıca : temizce arı gibi

Arıcan : temiz kimse

Arıkan : saf kan, temiz kan, soylu kan

Arman : dürüst ve temiz kişi

Arın : temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş

Arınç : erinç, huzur, barış

Arkan : arı kan, temiz kan, soylu kan

Arkın : arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arkut : temiz ve uğurlu arı ve kutlu

Armağan : birine karşılıksız olarak verilen ödül

Arman : istek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

Arslan : aslan

Artun : kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

Aşkın : çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar

Ata : baba, dede,soyun büyüğü.

Atabey : saygıdeğer kimse, seçuklular döneminde bir ünvan

Atacan : hoşgörüsü olan kimse, babacan

Atahan : büyük yönetici, ata durumundaki han

Atak : atılgan yiğit, yürekli

Atakan : atalardan gelen kan

Atalay : benim atam

Ataman : ata, ata kişi, başkan bağbuğ

Atıl : ileri doğru fırla

Atılgan : güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

Ayaz : duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk

Aybars : ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila`nın amcasının adı)

Ayberk : ay kadar güzel olan

Aybora : ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

Aydın : okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi`nde bir il

Ayhan : oğuz han`ın oğlu

Aymete : ay ve hun imparatoru mete`den oluşmuş bir ad

Aypolat : ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

Aytun : ay ve gece, aylı gece

Aytuna : ay gibi güzel ve tuna ırmağı gibi görkemli

Aytunca : ay gibi güzel ve tunca ırmağı gibi görkemli

Aytunç : ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

Azrak : çok az bulunur, değerli

Âbidin : ibadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan : üstün insan.

Affan : çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi : arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : aslan ali.

Alpaslan : korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : cesur asker, yiğit asker.

Alperen : hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : imâr eden.

Ammâr : bir yeri bakımlı hale getiren.

Aşkın : aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : tanınmış, ünlü.

Atâullah : allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : işi hemen yapan.

Aykan : kanı parlak ve canlı.

Aykut : armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : koca, eş.

B Harfi ile Başlayan İsimler

Bahadır : yiğit, batur

Balamir : m.ö. 475 yıllarında don ırmağı`nı geçerek rusya`yı alan, tuna kıyılarına dek dayanan bir türk hükümdarı

Balkır : ışıl ışıl parıldar, ışık saçar

Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran , güç, ulu, yüksek

Baranalp : güçlü yiğit

Baransel : güçle ilgili, güçlü sel

Barçın : süslü ipekli kumaş

Barın : güç, baran; moğol döneminde orta asyada`ki büyük türk boylarından birinin adı

Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması

Barkın : görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin

Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit

Bartu : en eski türk hanlarından birinin adı

Bartunç : güçlü tunç

Başar : gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

Başaran : yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren ereğine ulaşan

Başer : başta gelen kimse, başta gelen er

Başhan : hanların başı

Batı : güneş`in battığı yön

Batıbek : batı beyi

Batıhan : batının sultanı, hanı

Batu : güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön

Batuhan : bkz. Batuğhan

Batur : alp, yiğit, yürekli, bahadır

Baturalp : yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Baturay : hem yiğit hem ay gibi olan

Baybars : eskiden türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit türk memluk imparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı

Baybora : hem zengin hem fırtına gibi

Bayhan : zengin han

Baykal : yaban atı, moğolistan`da büyük bir göl, deniz

Baykam : sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse

Baykan : soylu kimse, zengin ve soylu

Baysal : kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu

Baysan : varlıklı ve ünlü

Bediz : açık, belli, görünen. 2.süs

Beha : ender, zor bulunan

Behir : deniz

Beker : güçlü, kuvvetli

Bekir : sabah erken kalkan.

Bektürk : türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

Bener : kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi

Beran : koç başı

Berdan : eşitliği sağlayan kimse

Berge : iz

Bergin : güçlü, kuvvetli

Berhan : sağlam, güçlü kan 2.güçlü komutan

Berk : sert, sağlam, katı 2.yıldırım

Berkal : sağlam, güçlü, sert ol

Berkan : parıldayış, şakıma

Berkant : bozulamaz yemin 2.sağlam, güçlü 3. Orta asya`da sıradağlar

Berkay : güçlü ve ay gibi

Berke : kamçı, kırbaç

Berker : güçlü, sağlam erkek

Berkin : çok kuvvetli 2.pekiştirilmiş

Berkkan : geçmişi sağlam olan kimse

Berkman : kişiliği sağlam olan kimse

Berksan : adı, sanı sağlam bilinen

Berksay : sert kaya

Berktan : tanyeri gibi güzel ve güçlü

Bertan : tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

Bilal : suyla ıslatan; ıslaklık

Bilan : değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri

Bilge : bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.göktürk hakanı

Bilgealp : bilgili ve cesur kişi

Bilgekağan : bilgili ve savaşçı kişi

Birant : yemin, tek ant

Bircan : yekvücut

Birkan : aynı kandan, aynı soydan olan

Birol : bir tane olan

Boğaçhan : efsaneleşmiş türk kahramanı. Dede korkut öykülerinde adı geçen yiğit

Bolat : çelik gibi sert

Bora : yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar

Borahan : sert hakan

Boran : rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

Buğra : erkek deve

Buğrahan : ilk islam devletlerini kuran türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

Bulut : havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi

Burak : hazret-i muhammed aleyhisselamın miraç`da bindiği atın ismi

Burhan : bir şeyi ispat etme aracı, kanıt

Burkay : buruk ay

Büke : pehlivan 2.bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

Babacan : cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

Baha : değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : yiğit, cesur, kahraman.

Battal : kahraman, cesur, çok büyük.

Batu : güçlü, kudretli.

Bedir : dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül : çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : iyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram : merih yıldızı.

Behzat : soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : ilk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : akran, eş.

Bera : fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : şakıyan, parıldayan.

Berkin : güçlü, sağlam.

Beşer : insan.

Beşir : müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : su.

Bilgehan : derin bilgi sahibi hakan.

Bişr : güler yüzlü.

Buğra : erkek deve, hindi, aslan.

Burak : peygamber efendimizin miracda bindiği at.

Burhan : delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : yüksek, yüce, uzun.

C Harfi ile Başlayan İsimler

Calp : güçlü

Can : insanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet

Canberk : sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam

Caner : yürekten sevilecek kimse

Cankat : “cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın

Cankut : kutlu kimse, uğurlu can

Canpolat : canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel

Cantekin : biricik can, can şehzade

Ceyhun : orta asya`da bir ırmak

Coşku : olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi,

Cafer : çay, dere, küçük akarsu.

Câbir : cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can : ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : silahlı asker.

Caner : can dostu.

Canib : yan, taraf, yön.

Cârullah : allah'a yakın olan, allah dostu.

Celâl : azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi : efendi, görgülü ve ince insan.

Cem : hükümdar, şah.

Cemal : yüz güzelliği

Cemaleddin : dinin güzeli, dinin cemali.

Cemali : yüzü güzel olan, güzellik sahibi.

Cenab : büyük, şerefli

Cerrah : ameliyat yapan, operatör.

Cevat : çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.

Cevdet : güzel, kusursuz, cömert, olgun.

Cevheri : cevher sahibi.

Cezmi : azimli, kararlı.

Cihad : din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : dünyanın padişahı.

Cübeyr : küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : küçük asker, askercik.

Ç Harfi ile Başlayan İsimler

Çaba : bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç

Çağ : başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç

Çağan : mutlu gün, bayram

Çağatay : cengiz han`ın oğlu

Çağdaş : aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır

Çağlar : çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar

Çağlayan : bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan

Çağman : çağdaş kimse, çağın insanı

Çağrı : birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş

Çakır : doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse

Çelik : su verilip sertleştirilen demir, polat

Çetin : istenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp

Çetinalp : zorlu ve yiğit, sert yiğit

Çevik : kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı

Çınar : boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç

D Harfi ile Başlayan İsimler

Dalan : dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

Demir : yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan

Demiralp : demir gibi sağlam yiğit

Demiray : demir gibi sağlam ve ay gibi güzel

Demircan : demir gibi sağlam kimse

Demirkan : sağlam ve güçlü kan

Deniz : yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su

Denizhan : ünlü oğuz destanı`na göre, oğuz han`ın altı çocuğundan en küçüğü,

Deren : tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen

Derin : dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan

Devrim : kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel değişimlere yol açan haraket

Dikmen : koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri, dik olan yer

Dilmen : dil bilen kimse, dilci

Dinç : sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

Dinçalp : güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

Dinçer : güçlü er, güçlü kimse

Dinçtürk : sağlıklı, sağlam türk, güçlü türk

Diren : karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Dirlik : düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

Doğa : kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat

Doğan : küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin

Doğanalp : şahin ve yiğit yiğit kimse

Doğanay : ayın ilk günlerinde ay, yeni ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir

Doğu : güneş`in doğduğu yönden

Doğuer : doğu yiğidi

Doğuş : doğma, doğma biçimi, yaradılış

Dolun : dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü

Dolunay : yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış ay, ay`ın on dördü çok güzel kimse, ay gibi kimse

Dora : doruk

Doruk : dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepev durukan : temiz kan, saf kan

Dâhi : üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

Dâi : dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : çok bilen, bilgili.

Daniş : bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : bilgili, âlim.

Dâver : doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : içten, gönülden söyleyen.

Dilaver : yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : atılgan ve yiğit.

Dülger : marangoz.

E Harfi ile Başlayan İsimler

Ediz : değerli, ulu, yüce, yüksek

Efe : özellikle batı anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı

Efekan : yiğit bir soydan gelen

Ege : ulu, büyük, türkiye ile yunanistan arasındaki denizin adı

Egemen : yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan sürdüren, üstün, sözünü, geçiren

Ekin : tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad

Emre : dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, türk ozanı yunus`un adlarından biri

Engin : yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş

Eralkan : al kanlı yiğit

Eralp : yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,

Eraltay : altay dağlarından gelmiş yiğit

Eray : ay gibi yiğit

Erberk : sağlam, yiğit, sert yiğit

Erbuğ : yiğitler başı, komutan

Erdağ : dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Erdem : iyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı

Erdin : ereğine ulaştın; allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin

Erdinç : dinç yiğit

Erek : ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek istenen sonuç

Erez : buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki

Ergin : olmuş, olgunlaşmış yetişmiş

Ergün : erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

Erim : bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi

Erinç : mutluluk içinde yaşama, dirlik

Eriz : yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

Erk : yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik

Erke : işe çevrilebilen güç,

Erkmen : güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse

Erkut : uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit

Erman : er kişi, yiğit kişi

Erol : yiğit ol, erkek ol, er ol

Ersan : yiğit ünlü, er sanlı

Ersin : “yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın

Ertan : güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce

Ertaylan : yiğit ve uzun boylu kimse

Ertekin : yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.

Erten : erkek tenli

Ertürk : yiğit türk, erkek türk

Eryiğit : yiğit erkek

Esen : hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı

Esener : sağlıklı yiğit

Esentürk : sağlıklı türk

Eser : yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur

Esmen : esen yel gibi kimse

Eti : m.ö. 1900-1200 yılları arasında anadolu`da büyük bir uygarlık kurmuş olan orta asyalı bir ulus

Evre : bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların her biri, alınan yol aşama

Evren : var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya

Evrim : ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme

Ezgü : iyi kimse

Ecehan : hanların başı.

Ecmel : en güzel, en yakışıklı.

Ecvet : en cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : kara donlu, yağız at.

Efe : batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : atıcı, yıkıcı.

Eflah : tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel : en olgun, mükemmel.

Ekrem : çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Elvan : renkli, renk renk.

Emced : çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emir : bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Enes : insan.

Engin : uçsuz bucaksız deniz.

Enver : çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend : muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : fazilet.

Ergün : sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan : yiğit hakan.

Erkam : rakamlar, isimler.

Erkan : esaslar, direkler, reisler.

Erkin : bağımsız hareket eden.

Erman : arzusu, isteği olan.

Erol : sözünde duran er.

Ertuğrul : temiz, yürekli, doğru insan.

Esat : çok uğurlu ve mutlu.

Esed : aslan, gazanfer, cesur.

Esved : siyah, esmer.

Eşref : en çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

Etem : kusursuz, noksansız.

Evran : baht, büyük yılan.

Eymen : daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Eyüp : tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak : mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F Harfi ile Başlayan İsimler

Fatih : fetheden

Ferdi : bireysel, tek başına.

Ferhan : sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.

Feridun : tek başına, eşsiz.

Ferit : sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.

Feyyaz : berekeli, gür, verimli. Eli açık.

Fırat : bir nehir adı. Türkiye`den geçip basra`ya dökülür.

Furkan : iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.

Fazlı : iyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fahreddin : dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Fâlih : isteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

Faris : yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

Faruk : hak ile bâtılı ayıran.

Fasih : güzel, düzgün ve açık konuşan.

Fatih : fetheden, zapteden, aşan.

Fatin : zeki, anlayışlı.

Faysal : kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

Feda : kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Feramuz : şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş : hatırdan çıkan, unutulan.

Ferhan : sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Ferhat : sevinç, neşe sahibi.

Feridüddin : dinin en üstünü.

Feridun : tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.

Ferman : emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fettah : fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Feyyâz : feyz, bereket ve bolluk veren.

Feyzullah : allahü teâlânın feyzi.

Fuat : kalb, gönül.

Furkan : iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

Fuzuli : fazla, anlamsız, yersiz.

G Harfi ile Başlayan İsimler

Gediz : su birikintisi, gölcük, ege bölgesi`nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe

Gencer : delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer

Genç : yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç

Gençalp : genç yiğit

Gençer : delikanlı, genç yiğit

Geray : açık maviye yakın, gök rengindeki ay

Giray : uygun, yaraşır, eski kırım hanlarının ünvanı

Girgin : herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse

Gökalp : gök gözlü yiğit

Gökay : mavi ay; gökyüzündeki ay

Gökberk : mavi ve gözlü ve sert

Gökdeniz : mavi deniz

Göker : gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse

Gökhan : oğuz han`ın oğlu

Gökmen : mavi gözlü ve sarışın kimse

Göksagun : mavi gözlü hekim

Göksel : gökyüzüyle ilgili

Göktan : mavi şafak, mavi tan

Göktuna : mavi tuna

Göktunç : mavi gözlü ve tunç gibi

Göktürk : 552-745 yılları arasında orta asya`da hüküm süren, bumin han`ca kurulmuş olan türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse

Gönen : mutlu ol, sevin

Gönenç : varlık, bolluk, mutluluk, sevinç

Görkem : gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik

Görkmen : alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek

Güçlü : dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer

Güçlüer : dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit

Güçlütürk : dayanıklı, zorlu türk, kuvvetli türk

Gültekin : tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi

Gün : güneş`in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş

Günal : kırmızı güneş, al güneş

Günalp : güneş gibi ve yiğit

Günay : güneş ve ay, güneş gören yer, güney

Günberk : güneş gibi yakıcı ve sert

Gündoğan : (güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) doğan güneş, doğan gün

Gazanfer : yiğit, aslan gibi cesur.

Gazi : savaştan sağ dönen.

Gevheri : pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas : yardım eden.

Giray : kırım hanı.

Gürbüz : toplu, güçlü dinç erkek.

H Harfi ile Başlayan İsimler

Hakan : eskiden türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan

Hansoy : han soylu, bey soyundan gelen

Heper : bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit

Hınçal : öcünü onda koyma, öcünü al, öç al

Habbab : seven, sevgili, dost.

Habil : yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : torun.

Hakan : türk hükümdarı.

Hakem : hüküm veren.

Haki : hikaye eden, anlatan.

Hakkı : doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : birinin yerine geçen .

Halil : dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Haluk : iyi ve güzel huylu, geçim ehli, islama yakışır.

Hamdullah : allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : aslan, heybetli, azametli.

Han : hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : istikamet üzere olan.

Hani : yumuşaklık ve vakar sahibi.

Hasan : güzel, iyi, hoş.

Haseki : hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : cömert, hayırhah.

Hasin : kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : hayal eden.

Haydar : aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : hayran olan.

Hayreddin : dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Haşim : ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : yeşil.

Hicabi : mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi : yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet : lütfeden, gayret eden.

Hişam : haya eden, utanan.

Hud : büyük, çok hürmet eden.

Hulusi : halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : güneş.

Huzeyfe : küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : hüdânın kulu.

Hümayun : mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : küçük güzel.

Hüsrev : padişah, hükümdar, sultan.

I Harfi ile Başlayan İsimler

Ilgar : akın

Ilgaz : çankırı-kastamonu arasında, batı karadeniz bölgesi`nin en yüksek dağlar topluluğu

Işın : bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi

Işıner : ışın saçan yiğit

Işıtan : aydınlatan, ışık veren

İ Harfi ile Başlayan İsimler

İçöz : içi özü olan ilbay : bir ilin, bir obanın yöneticisi

İlbey : ülkenin beyi, orhan gazi döneminde bir salla rumeli`ye geçen türk savaşçılarından, rumeli de bir çok yeri alan kişi

İlbilge : ülkenin, yurdun bilgesi

İldeniz : ülkenin, yurdun denizi

İlkan : iran`da ilhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran türk

İlke : (ilk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı

İlker : (doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek

İlkut : kutlu ülke, kutlu yurt

İltan : ülkenin ışığı

İltay : ülkenin yavrusu, çocuğu

İltekin : ülkenin şehzadesi

İlter : yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever

İlteriş : ülkeyi derleyip toplayan

İmge : düş, görüntü, tasarım

İmre : dost, arkadaş, ağabey

İmren : (“imrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme isteği, imrenme

İnal : güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han

İhsan : hakkından fazlasını veren.

İhvan : sadık, samimi, candan dost.

İkrime : kerem sahibi, cömert.

İlhami : ilham sahibi.

İlker : ilk erkek çocuk.

İmadeddin : din direği, devleti ayakta tutan.

İmam : nümune, rehber, önder, başkan.

İnayetullah : allah'ın lütfu, ihsanı.

İslam : müslüman, hakka teslim olan.

İsmâil (ib) : allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K Harfi ile Başlayan İsimler

Kağan : hanlar hanı, hakan, han, orta asya`da eskiden moğol imparatorlarına verilen unvan, imparator

Kanat : kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları

Kandemir : sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir

Kaner : kanlı yiğit

Kansu : çerkez memluk beyi, çin`de bir il, memluk sultanlığının son çerkez sultanı

Kaplan : hindistan ve afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde,
Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan

Karaca : geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)

Karan : karanlık

Kartal : kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş

Kaya : büyük ve sert taş kütlesi, pek sert

Kayatürk : kaya gibi sağlam ve sert türk

Kayı : osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

Kayıhan : güçlü kağan, sert han, sağlam han

Kayra : allah yardımı; allah'dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

Keskin : çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili

Kıraç : su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak

Kıvanç : mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç

Koçer : koç yiğit, yiğitler yiğidi

Koçhan : yiğit kağan

Konur : kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit

Konuralp : yiğitler yiğidi, onurlu yiğit

Kor : iyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı

Koralp : kor gibi, kor ateş gibi yiğit

Koray : kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay

Korcan : kor ateş gibi kimse

Korel : kor ateş durumuna gelmiş el

Korer : kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek

Korkmaz : hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli

Korkut : dedem korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; “korkutmak”tan buyruk

Köksal : “yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!”kökünü derinlemesine sal” “kökleş yerleş” anlamında buyruk

Kubilay : çin`de “yu-an” adıyla yeni bir hanedanlık kuran moğol imparatoru, kubilay han

Kunt : sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

Kunter : sağlam yapılı yiğit, sert yiğit

Kurt : sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz

Kurtuluş : tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma

Kutay : ıyilik getiren ay, uğurlu ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi

Kuter : ıyilik getiren yiğit, kutlu yiğit

Kutlay : uğurlu ay, kutlu ay

Kutlu : ıyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal

Kutsal : tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen;
Dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan uğurlu, kutlu kutsay : uğurlu say

Kuzey : sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön

Kaan : kağan. Hanların hanı, şahinşah.

Kabil : kabul eden, önde olan.

Kadem : ayak, adım.

Kâdir : tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadîr : çok güçlü, çok kudretli.

Kadı : hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : isteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım : taksim eden, bahşeden.

Kâzım : öfkesini, gazabını yenen.

Keleş : güzel yakışıklı, bahadır.

Kemal : olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.

Keramet : kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

Kerami : soylu, şerefli.

Kerem : asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.

Keremşah : çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

Key : büyük hükümdar, padişah.

Keşşaf : keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç : iki yüzü keskin eski bir silah.

Kıymet : değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

Kiram : soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

Korkut : büyük dolu tanesi.

Kuddusi : mukaddes, ulvi, pak.

L Harfi ile Başlayan İsimler

Laçin : bir cins şahin – sarp, yalçın

Lami : sert, çatık kaslı veya aslan

Lema : herseye gücü yeten

Lemi : becerikli, atılgan

Levent : dünya,varlık

M Harfi ile Başlayan İsimler

Malkoç : ünlü bir akıncı soy olan malkoçoğullarının atası malkoç mustafa bey`in adından

Meriç : bulgaristan`dan çıkıp edirne yakınlarında arda ve tunca ile birleştikten sonra türk-yunan sınırları boyunca akraka enez yakınlarında ege denizi`ne dökülen ırmak

Meriçtan : meriç ırmağı`nın şafağı, meriç kıyısındaki sabah vakti

Mert : sözünün eri; yiğit bahadır, batur

Merter : sözünün eri; yiğit

Mertkal : her zaman mert olarak yaşa

Mertol : sözünün eri ol, yiğit ol

Mete : hun türklerinin büyük hakanı, babası teoman`ı öldürerek yerine geçti. (m.ö. 209), otuz beş yıl hun tahtında kaldı, oğuz han olarak da bilinir moğol moğolistan halkından. Moğollar orta asya`da bir kavimdi; çok eski çağlarda türklerle aynı kavimdendi. Cengiz han`ın kurduğu moğol imparatorluğu tarihte ünlüdür.

Mutlu : bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut

Müren : dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran

Mahdum : hizmet edilen, evlat.

Mahmud : övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Mahmur : sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

Murat : istek, arzu, maksat. Seçilen

Mazhar : nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

Memun : korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mecdeddin : dinin büyüğü.

Mecnun : deli, divâne, delice seven.

Medeni : şehirli, bilgili ve görgülü.

Mert : sözünün eri, yiğit, bahadır.

Mestan : mest olmuş, bayılmış.

Metin : sağlam, dayanıklı.

Mir : amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç : merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

Mirkelam : kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza : hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah : lamba.

Mithat : methetme, övme.

Muammer : uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

Muaz : sığınan, korunan, sarılan.

Muhammed : yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem : haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Muhtar : seçilmiş, seçkin.

Muhterem : saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem : göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muhyiddin : dini ihya eden.

Muktedi : iktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi : iktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih : ıslah eden, düzelten.

Mustafa : saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Mutahhar : temizlenmiş, mübarek.

Mutasım : günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.

Mutemed : kendisine itimat edilen, güvenilen.

Mutlu : halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

Muttalib : talep eden, isteyen.

Mübarek : bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

Mübeşşir : müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat : iyi haber, müjdeli haber.

Mükerrem : şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Mülayim : yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Mümtaz : imtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Müren : akarsu, nehir, ırmak.

Mürsel : gönderilmiş, yollanmış, nebi.

Müşir : işaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad : artmış, çoğalmış, uzun.

N Harfi ile Başlayan İsimler

Nart : yürekli, yiğit

Nayman : sekiz; batı moğolistan`da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan türk topluluğu

Nogay : 1280-1299 yılları arasında tuna ve dobruca tarlalarının başı olarak saltanat süren, hulagu han`ca öldürülen kişi, nogay han

Noyan : ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

Nurkut : aydınlık sal, ışık ver

Nursal : aydınlık sal, ışık ver

Nuyan : soylu kişi, noyan

Nabi : haberci, haber veren.

Namdar : meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

Nasreddin : dine yardım eden.

Nebi : haberci, haber getiren, peygamber.

Necat : kurtuluşa, selamete eren.

Necati : kurtulan, felah bulan.

Neccar : dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet : kahraman, yiğit, efe.

Necih : başarılı, galip, muzaffer.

Necmi : yıldız

Nefi : kazançlı, kârlı.

Nejat : soy nesil, nesep, tabiat.

Nesimi : hoş ve mülayim.

Nevzat : yeni doğmuş çocuk.

Neşet : yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat : sevinç, neşe, keyif.

Nihat : tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Nijad : soy.

Niyazi : yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam : düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.

Numan : refah, konfor.

Nuaym : hayat güzelliği, refah.

Nusret : yardım, , üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nüzhet : neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

O Harfi ile Başlayan İsimler

Olcay : rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

Olgaç : olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili

Oluş : olma biçimi, var oluş

Omay : beğenilen, sevilen

Ongu : onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Onur : kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum

Onuray : onurlu ve ay gibi güzel

Oray : kent üstüne doğan, ay, kentli ay

Oskay : neşeli, şen, sevinçli

Oytun : kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal

Oğuz : doğru, sağlam, güçlü, genç.

Oğuzhan : oğuzların hükümdarı.

Okan : anlayışlı, kavrayışlı.

Oktay : hiddetli, kızgın, sinirli.

Orhan : şehrin hakimi.

Osman : aşere-i mübeşşeredendir. Yani cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü islâm halifesidir.

Ozan : halk şairi, geveze.

Ö Harfi ile Başlayan İsimler

Öcal : sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al

Ödül : iyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan

Öğün : (“övünmek`ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün

Öğünç : övünülecek şey, kıvanç, övünç

Öke : olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi

Ökmen : akıllı, zeki

Öktem : yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

Ökten : güçlü, yiğit

Önal : önce davran, başa geç

Önalan : önce davranan, önde giden, başa geçen

Öncel : birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren

Öncü : önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan

Öncüer : önde giden yiğit, öncülük eden yiğit

Önder : yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider önel : bir işin yapılması için verilen süre

Öner : önde gelen yiğit önde giden erkek

Över : bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir.

Övgü : övmek için söylenen güzel söz, övme

Övün : kendi kendini öv, kendini yücelt

Övünç : bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Özay : özü ay gibi

Özbek : yürekli, doğru, namuslu; orta asya`da yaşayan bir türk boyu, bu boydan kimse

Özberk : özü sert, özü sağlam

Özcan : bir kimsenin kendi öz canı olan

Özdilek : içten dilenen şey, içsel dilek

Özdoğa : özce doğaya benzeyen kimse

Özel : yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı

Özen : bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme

Özenç : bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen

Özer : özü yiğit, özce erkek, yiğit

Özerk : kendi kendini yöneten

Özgen : yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür

Özgü : belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan

Özgül : pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan

Özgün : hiç kimseye benzemeyen

Özgür : başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür

Özinal : özü inanç verici

Özinan : özü inandırıcı

Özkan : soylu kan

Özler : göreceği gelir, hasret çeker

Özmen : özlü kimse, içten kimse

Özok : özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse

Özol : bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol

Özsel : özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel

Özsoy : özü temiz, soylu kimse

Öztan : gerçek şafakn

Öztekin : biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade

Öztuna : gerçek tuna ırmağı

Öztunç : tunç gibi sağlam kimse, özü tunç

Öztürk : gerçek türk; özü türk, öz türk

P Harfi ile Başlayan İsimler

Pamir : orta asya`da yükseltilerle dolu kütle, yayla

Pars : etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan

Pasin : eski bir türk oymağını adı

Pekcan : sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın

Peker : sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit

Pekin : kuşkuya yer olmayacak denli kesin

Pekiner : pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

Pekşen : çok şen

Perk : sağlam, güçlü, sert, berk

Polat : sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert

Polatalp : çelik yiğit

Polathan : çelik gibi sert han, çelik kağan

Polatkan : çelik kan, sağlam kan

Pusat : zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R Harfi ile Başlayan İsimler

Raci : sezgi, anlayış, dikkat

Rasin : beyaz ay,dolunay

Raşit : dürüst, güvenilir

Refik : yüce,ulu

Reha : candan, cana yakın

Renan : kızıl kan

Reşat : kahraman, cesur, savasçi

Reşit : yigit,cesur

Rusen : sabah güneş dogarkenki zaman

Rüçhan : bir türk boyu

Raci : rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

Racih : üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Rafet : merhamet etme, acıma, esirgeme.

Ramazan : çok sıcak olan, günahları yakan.

Ramiz : işaret koyan, işaretle konuşan.

Rauf : pek esirgeyen, çok merhamet eden.

Recai : rica eden, dua eden, allahü teâlâya yalvaran.

Recep : mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

Refah : bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re`fet : acıyan, merhamet eden.

Reha : kurtuluş, halas.

Reis : baş, başkan.

Resül : yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat : hak yolunda yürüme, doğru yol.

Reşid : akıllı, iyi ve olgun.

Rifat : yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan : üstün olan.

Rıdvan : razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza : kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S Harfi ile Başlayan İsimler

Sağcan : sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağlam : dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst

Salman : özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan

Saltuk : kendi başına bir varlığı olan; doğu anadolu`da kurulan

Sanal : ün kazan, ünlü ol

Sanalp : ünlü yiğit

Sanberk : ünü sağlam

Sancar : eski türk adlarından; kısa kama

Sançar : sancar

Saner : ünlü yiğit, tanınmış kimse

Sanlı : çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü

Saran : çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli

Sarp : geçilmesi, çıkılması güç, çok dik

Sarper : dikbaşlı yiğit, sarp yiğit

Sarphan : sarp kağan

Saruhan : sarı kağan, sarı han; saruhan, selçuk uçbeylerindendi, manisa`yı alarak saruhanlı beyliği`ni kurmuştu

Savaş : birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem

Saygın : saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Sayhan : saygı gösteren kağan

Seçen : ıyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse

Seçkin : seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş

Seçkiner : herkesçe beğenilen yiğit

Sel : sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne gelen herşeyi alıp götüren taşkın su

Selçuk : küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; selçuklulara adını veren sultan selçuk`tan

Sencer : halden bilen kimse; kale, hisar; çağatay hanlarından birinin adı

Sener : sen yiğitsin

Seren : “sermek” eylemini yapan; gemilerde yelken direği sergen : sergilenmiş olan, sergi; raf

Sert : kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz

Seyhan : çukurova`da adana`dan geçerek akdeniz`e dökülen büyük ırmak

Seyhun : orta asya`da bir ırmak

Sezgin : sezme yeteneği olan kimse, sezici

Somer : katışıksız yiğit, tam yiğit

Sona : bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk

Sonay : artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk

Soner : artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit

Sorkun : bir tür söğüt

Soydan : soylu, iyi bir soydan gelen

Soyer : soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit

Soyhan : soyu han olan, kağan soylu

Soykan : soylu kan

Soylu : öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan

Sökmen : selçuklular çağında hasankeyf artuklu beyliği`ni kuran

Sönmez : sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar

Sözen : ıyi ve güzel konuşan kimse

Sözer : ıyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse

Süalp : asker yiğit

Süer : er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit

Sümer : aşağı mezopotamya`da bir bölge sümer ülkesi; m.ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi

Sadeddin : dinin mübarek kişisi.

Sadullah : allahü teâlânın saadeti.

Sadun : uğurlu olan, uğur getiren.

Safa : saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Saffet : saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

Saffan : saf, halis.

Salahaddin : dine bağlı, dini düzgün.

Sâman : servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

Sedat : doğru ve haklı

Selami : barış, huzur ve selamet sahibi.

Selçuk : sel gibi akan.

Selman : barışçı, sulhçu.

Serdar : asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat : sınır boyundaki asker.

Sertaç : başa konan taç.

Server : baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi : kılıç kuşanmış, asker.

Seyfullah : allah'ın kılıcı, askeri.

Seymen : çiftlik bekçisi.

Seyyid : efendi, bey, peygamber efendimizin torunu hazret-i hüseyin'in soyundan gelenler.

Sezgin : sezen sezici, duygulu, hassas.

Sinan : mızrak, süngü.

Sirac : lamba, ışık, güneş, ay.

Siraceddin : dinin kandili.

Siyami : oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Soner : bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Sunullah : allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş Harfi ile Başlayan İsimler

Şahin : küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan

Şahinalp : şahin gibi yiğit

Şahiner : şahin gibi yiğit

Şan : iyi tanınma, ün

Şanal : adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol

Şanlı : ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi

Şanlıbay : iyi ün sahibi ve varsıl kimse

Şansal : adını, şanını her yana duyur, şan ver

Şanver : ünün, şanın her yana yayılsın

Şen : yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli

Şener : neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek

Şenol : her zaman neşeli ol

Şensoy : soyu şen kimse, şen soydan

Şimşek : çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse

Şölen : eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı

Şaban : aralık, fasıla.

Şabi : cemaat ehli.

Şadan : sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.

Şahap : alev, ateş parçası, akan yıldız.

Şahinalp : şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : usta binici, çok iyi ata binen.

Şâfi : şefaat eden, şifa veren.

Şarani : saçı gür

Şecaeddin : dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent : uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin : dinin güneşi.

Şemsi : güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : dinin şereflisi.

Şeref : asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket : büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki : şevkli, neşeli, istekli.

Şeyban : saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab : cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin : dinin parlak yaldızı.

Şinasi : tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şir : aslan.

T Harfi ile Başlayan İsimler

Talas : yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına

Talay : dal gibi ince, ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz

Talaz : dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas

Talu : iyi, güzel, seçilmiş, seçkin

Tamar : bkz. Damar

Tamay : dolunay, ay`ın dolgun durumu

Tamer : bütünüyle yiğit, tam yiğit

Tamerk : tam güçlü, özerk

Tan : güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak

Tanalp : şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanay : şafak kızıllığının ay`ı, şafak vaktinin ay`ı

Tanberk : şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse

Tanbey : şafak beyi, şafak vaktinin beyi

Taner : şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanerk : şafak gücü; güçlü şafak

Tanju : yücelik, ululuk, çinlilerin türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar.

Tankut : uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak

Tansel : şafak vaktinin seli

Tansoy : şafak gibi güzel soydan kimse

Tansu : şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,

Tanyel : şafak vaktinin yeli

Tanyer : şafağın doğduğu yer

Taran : tarla, geniş toprak, geniş yer

Tarhan : soylu kimse, bey varsıl kimse

Tarkan : eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık

Taşan : yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan

Taşar : kabına sığmaz, coşar, coşkun

Taşkın : taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını

Taylan : uzun boylu ve yakışıklı kimse

Tekay : biricik ay,

Tekin : bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade

Teoman : hun imparatoru mete`nin, yani oğuz han`ın babası

Tınaz : ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı

Timuçin : büyük moğol imaparatorluğu`nun kurucusu cengiz`in asıl adı

Timur : demir; timurlenk, aksak timur da denilen ünlü türk-moğol imparatoru, yıldırım beyazıt`ı tutsak eden kimse

Tokcan : doymuş kimse

Toker : gözü gönlü tok yiğit

Tolga : savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık

Tolonay : dolunay, ay`ın on dördündeki durumu

Tolun : dolgun, dolun, bedir

Tonguç : ılk çocuk; çocuk

Toprak : toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış

Toros : anadolu`nun güneyinde, akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ

Toygar : çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay

Tuna : karaormanlardan doğup karadeniz`e dökülen, abrupa`nın volga`dan sonra en uzun ırmağı

Tunacan : sevgili tuna, can tuna

Tuncel : tunçtan yapılmış el

Tuncer : tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit

Tunç : bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım

Tutku : bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

Türkcan : can türk, sevgili türk

Türker : yiğit türk, er türk

Türkmen : oğuz türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

Taceddin : dinin tac

U Harfi ile Başlayan İsimler

Uca : ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Uğur : insana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey

Uğuralp : uğurlu yiğit

Ulaş : (“varmak, ardından koşup yetişmek” anlamına gelen “ulaşmak”tan buyruk) yetiş, eriş

Ulu : çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;

Ulualp : yüce yiğit, ulu yiğit

Ulubay : yüce ve zengin kimse

Uluhan : yüce kağan

Umay : hint okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu;

Umut : ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit

Ural : asya`da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp hazer denizi`ne dökülen bir ırmak

Utkan : ateşli kan, od kan

Utku : birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Uygar : uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan

Uygur : vıı. Yüzyılda orta asya`da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan türk ulusu ve bu ulustan olan kimse

Uysal : yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar

Uzay : bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk

Uzel : usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer : becerikli yiğit

Ü Harfi ile Başlayan İsimler

Üçer : üç yiğit

Ülgen : ulu, yüce, yüksek, sağlam;

Ülkü : kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek

Ünal : ad sahibi ol, ünlen, tanın

Ünalan : ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi

Ünalp : ünlü yiğit

Ünay : ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan ay

Üner : ünlü yiğit

Ünlü : herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış

Ünsal : her yana adını duyur

Ünver : her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen

Ürkmez : korkmaz

Ürün : doğadan elde edilen yararlı şey

V Harfi ile Başlayan İsimler

Vakkas : savaşçı, okçu.

Vakur : ağırbaşlı, temkinli.

Vakıf : duran, ayakta duran.

Vâlâ : yüksek, yüce.

Vecdi : ilahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

Vecit : vecde gelen, ilahi cezbe ile bayılan.

Vecihi : bir kavmin büyüğü.

Vedat : sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Veli : ermiş.

Varan : giden, varan varlık : var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa

Vural : vurarak al, vurup al.

Vurgun : vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

Y Harfi ile Başlayan İsimler

Yağan : yağış

Yağız : koyu buğday rengi, esmer

Yağızalp : esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yalaz : ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz

Yalazalp : yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit

Yalçın : düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik

Yalçıner : sarp yiğit, dik yiğit

Yalgın : ılgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek

Yalım : ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev

Yalın : çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz

Yalınalp : katışıksız yiğit, sade yiğit

Yalkın : yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf

Yalman : düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın

Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yaman : işbilir, kurnaz, becerikli

Yankı : sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yavuz : çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yavuzalp : korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yenal : yenerek al

Yener : oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir

Yengi : üstün gelme, yenme, utku, zafer

Yetkin : yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş

Yıldıralp : korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yıldıray : parıldayan ay, ışık saçan ay

Yıldırım : büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek; osmanlı imparatoru yıldırım beyazıt`ın adından

Yiğit : güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam

Yiğitalp : yiğitler yiğidi, erler eri

Yiğitcan : güçlü ve yürekli kimse

Yöntem : bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol

Yurdakul : yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse

Yüce : yüksek, büyük, erişimez, ulu

Yücel : yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol

Yüksel : yükseklere çık, yücel; ilerle

Yahya : canlı, hayat süren.

Yaver : yardım edici, imdada koşan.

Yavuz : yaman, korkusuz.

Yekta : tek, eşsiz, benzersiz.

Z Harfi ile Başlayan İsimler

Zafer : maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

Zâfir : zafer kazanan, üstün gelen.

Zamir : yürek, iç, vicdan.

Zekai : çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

Zekeriyya : erkek zat.

Zeyd : artan, çoğalan.

Zeynel : süslü.

Ziver : süs, ziynet ehli.

Ziya : ışık, aydınlık, nur.

Ziyad : fazlalık, çokluk, bolluk.

Zübeyr : akıllı.

You may also like...