Dünyanın en nadir kişilik tipine sahip olup olmadığınızı anlamanın 10 yolu

özelliklerinizin, dünya nüfusunun sadece yüzde 1,5'unun sahip olduğu bir kişilik tipine bağlı olduğunu bilseniz, ne hissederdiniz?

Dünya çapında itibar edilen Myers-Briggs Kişilik Testi, ünlü psikiyatr Carl Jung'un öğretilerinden türemiştir. Carl Jung'un teorisi, tüm insanların dünyayı nasıl gördüklerinin dört temel fizyolojik fonksiyona bağlı olduğuydu. Myers-Briggs'e göre bunlar, yani algı, sezgi, duygu ve düşünce, farklı ağırlıklarla bir araya gelerek 16 farklı kişilik tipi oluşturuyor. Bu kişilik tiplerinin dünyada en nadir bulunanı, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,5'unu oluşturan INFJ.

INFJ kişilik tipi ne anlama geliyor?

I – Introvert (içe dönük)

N – Intuitive (duyumsal)

F – Feeling (his odaklı)

J – Judging (yargılayıcı)

Gözlemci, meraklı ve prensiplerine bağlı bir olan INFJ, kalabalık yerine az sayıda dostu, gürültü yerine sakinliği tercih eden sakin bir kişilik tipidir. Somut değil soyuttur, küçük detaylarda boğulmaksızın büyük resmi görmeyi başarabilir. İnsani duyguları nesnel değerlendirmelerin önünde tutan INFJ, sosyal bağlantıları mantıktan daha çok önemser.

INFJ'nin bu denli nadir olması, çoğunun toplumsal hayatta ayakta kalmak için değişmek zorunda olmalarına bağlanıyor. Doğuştan gelen özelliklerini baskılamak, çevreleri tarafından daha kabul edilebilir bir karaktere bürünmek zorunda kalmaları, içe dönük ve duyumsal özelliklerini kaybetmelerine neden oluyor.

INFJ'yi diğer kişilik tiplerinden ayıran 10 özellik

Dünyanın en nadir kişilik tipine sahip olup olmadığınızı anlamanın 10 yolu

Dünyanın en nadir kişilik tipine sahip olup olmadığınızı anlamanın 10 yolu

Dünya ile kuvvetli bir bağları vardır: İnsanlar etraflarında olup bitenin çoğunu fark etmezken, INFJ kişilik daha algısal, daha alıcıdır. Çevreleri ve diğer insanlarla daha sıkı bağlar kurar, anlam yüklerler. İşte bu yüzden, bu kişilik tipinin diğer insanlara yardım edebilecekleri meslekler seçmeleri tesadüf değil.
İdealisttir ve kararlıdırlar: Eleanor Roosevelt ve Nelson Mandela gibi iki önemli liderin INFJ kişilik tipine sahip oluşu, bu karakterin idealizmiyle ilgili bir fikir veriyor. Empati yetenekleriyle insanları kendilerine hayran bırakan INFJ'ler, dünyayı sadece olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi görmeyi başarabilirler.
Karar süreçleri uzundur: Tüm seçeneklerini değerlendirmeyi seven INFJ, karar veremeyişiyle zaman zaman etrafındakileri delirtebilir.

Stres altında kendileri olmakta zorlanırlar: INFJ'lerin diğer kişilik tiplerine göre stresi daha çok hissetmeleri, bu baskı altında kendilerinden ödün vermelerine neden olabilir. Topluma ayak uydurmak onlar için bir nevi başa çıkma mekanizması haline gelebilir.

Öğrendiklerini hisleriyle bağdaştırırlar: INFJ'ler yeni öğrendikleri bilgiyi duygularla bağdaştırdıklarında, öğrendiklerini uzun dönem hafızalarında saklamaları ve tekrar hatırlamaları kolaylaşır.
Anlamlı ilişkiler peşindedirler: Kendilerini gerçekten anlayan az sayıda insanı, sıradan pek çok insanla çevrelenmeye tercih eden INFJ, genelde ilişkilerinde de idealist ve mükemmeliyetçi olduğu için bazen zorluk çeker.

Dürüst geribildirime değer verirler: İster yumuşak olsun ister sert, INFJ'ler dürüst olduğu sürece yorumlara ve geribildirimlere değer verir. Aynı şekilde kendilerine de sorulduğu sürece öğüt ve tavsiye vermeye meraklı kişilerdir.

Pozitif iş ortamlarında herkesten daha verimli olurlar: Kimse negatif enerjinin buram buram yayıldığı bir yerde çalışmak istemez ama INFJ bu konuda en hassas kişilik tipidir. Bununla beraber, pozitif bir iş ortamından da en çok faydalananlar onlardır.

Sakin ve tutarlıdılar: İyi birer dinleyici olan, içe dönük INFJ kişilik tipi, karmaşık sorunlarla yüzleşmekte genelde sorun yaşamaz. Yanlarında kendilerini rahatsız hissettikleri ya da kendilerine tepkili olduğunu düşündükleri insanların yanında ise genelde içlerine çekilirler.

Doğada olmaya bayılırlar: Dünyaya bağlı, hassas kişilikleri ve strese karşı verdikleri tepkiden anlaşılabileceği üzere INFJ'ler hep daha huzurlu ortamların peşindedir. Bu nedenle şehre karşı doğayı tercih eder, olabildiğince yeşile ve maviye yakın yaşamaya çalışırlar.

Kaynaklar:
Live Bold and Bloom
Truity

You may also like...