Dikkatlice Ağır Tart

alışveriştedir. Bir satıcıya, para yerine kullanılan gümüş parçalarını vererek, “Dikkatlice, ağır tart!” der.

Satıcı, daha önce müşterilerinden bunu duymaya alışkın değil olacak, şaşırır. Peygamberin yanındaki Ebu Hureyre, satıcıya karşısındakinin Hz. Peygamber olduğunu tanıtır. Satıcı, derhal Peygamberin eline kapanıp öpmek ister. Hz. Peygamber, buna izin vermez. Der ki: “Bunu krallara yaparlar, ben kral değilim, içinizden bir insanım.”

Eve dönerken Ebu Hureyre, Peygamberin yükünü elinden alıp taşımak ister. Peygamber, onu da kabul etmez, yükünü taşımaya devam eder ve şunu söyler: “Kişi, eşyasını taşıyabiliyorsa, sadece kendi taşımalıdır.”

You may also like...