Çürük elma için ne istersin

Bir zimmi, Sultan İkinci Murad Hana der ki:

 • Bir maruzatım var Padişahım, müsaade buyurun anlatayım?
 • Elbette, söyle nedir maruzatın?
 • Askerleriniz benim bahçemden dün elma yediler ve parasını ödemediler!
 • Bu dediğin nasıl olabilir? Bir yanlışlık olmalı!
 • Yanlışlık yok Padişahım.

  Sultan Murad Han derhal araştırılmasını emreder. Az zaman sonra üç askeri huzura getirirler. Sultan onlara olayı anlatır ve sorar:

 • Bu zimminin söyledikleri doğru mudur?

  Askerlerden biri der ki:

 • Doğrudur Sultanım, ben yaptım!
 • Peki ama nasıl? Kul hakkını düşünmedin mi hiç?
 • Padişahım, benim yediğim elma yerdeydi ve çürüktü. Çürük bir elmanın para edeceğini düşünemedim; nitekim bu iki arkadaşım da oradaydı, onlar ağaçtan elma kopardılar ve parasını da bahçeye attılar.

  Padişah, zimmiye sorar:

 • Askerlerimin söyledikleri doğru mudur?
 • Evet, o ikisinin kopardığı elmaların bedelini aldım.
 • Peki, öyleyse istediğin nedir?
 • Diğer askerinizin yerden aldığı elmanın bedelini de isterim.
 • Peki, o çürük elma için ne istersin?
 • Bir kese altın isterim, yoksa hakkımı helal etmem.
 • Bir çürük elma bir kese altın eder mi hiç? Bu açıkça haksızlık.
 • O zaman hakkımı helal etmem.
 • Peki al bir kese altın!

Zimminin gözleri dolar, kendisine uzatılan keseyi eliyle iter ve kelime-i şehadet getirir. Sonra der ki:

 • Efendim, maksadım altın falan değildi, müslüman olmadan önce son defa adaletinizi tecrübe etmek istemiştim, beni affedin ve aranıza alın!

You may also like...