BİLİYORMUYDUNUZ?

Dünyada ilk kumaş dokumacılığının iplik boyama ve Keçeciliğin Mardin'de başladığını

Dünyada ilk dericilik sanatının debbağlık adıyla Mardin'de başladığını

Mardin'de buzdolabının olmadığı yıllarda bozulmasın diye yiyeceklerin kuyulara sarkıtıldığını

Karakoyunluların lideri Cihan şahın 1405 te Mardin'de doğduğunu

Dünyada ilk rasathanenin Mardin'de kurulduğunu

Dünyada altın ve Gümüş işlemeciliğinin ilk kez Mardin'de MÖ–4500-3500 yılları arasında Süryaniler döneminde görüldüğünü

Dünyada ilk helva üretiminin Mardin'de yapıldığını

10.yy'dan 13.yy'a kadar Mardin'in Artuklu beyliğinin başkenti olduğunu ve 18 hükümdar gördüğünü

Dünyada en fazla kavim ve medeniyete ev sahipliği yapan ilin Mardin olduğunu

1932 yılına kadar bütün Süryanilerin dini merkezinin Mardin olduğunu

Süryani Katolik merkezinin 1853-1910 Mardin'de olduğunu

İlk mecliste Mardin'i temsil eden milletvekilinin Yakup Kadri Karaosmanoğlu olduğunu

Mardin'in özellikleri nedeniyle UNESCO tarafından Venedik ve Kudüs'le birlikte Dünya Mirasına aday kent olduğunu

Dünya'da ilk diş tedavisinin Mardin'de yapıldığını

İlk İncil'in Mardin'de Deyrulzafaran Manastırında olduğunu

Peygamberimizin postası Şeyh Çabuk'un kabrinin Mardin'de olduğunu

Dünya'nın en güçlü hamallarının Mardin'de olduğunu

Dünya'da ilk altın madenlerinin Mardin'de bulunduğunu

Mardin kalesi çok yüksek olduğu için Suriye'den 100 km öteden görüldüğünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilk matbaanın Mardin'de kurulduğunu

Dünya'nın ilk Üniversitesi olan Nisibis Akademi Mardin'de kurulmuştur

BİLİYOR MUYDUNUZ…

Şermin Gürbüz

You may also like...