Akıl mı Üstündür Güç mü?

Vaktiyle bir derebeyi ve cılız bir delikanlı aynı dükkana talip olurlar. İkisi de kendi işlerini yapmak istedikleri için konum itibariyle önem arz eden bu dükkanı almak için fazlasıyla çaba sarfederler.

Dükkan sahibide fırsat bu fırsat deyip işi kızıştırarak en yüksek satış bedeline çıkarmaya çalışmaktadır dükkanını. Sonrasında altmış akçede kalır ikiside. Tek kuruşları dahi kalmamıştır dükkan sahibine verecek…

Derebeyi karşısına dikilir bir gün delikanlının ve dükkanı almaktan vazgeçmesini söyler. Yoksa güzel bir meydan dayağı atacağınıda açık açık belirtir. Delikanlı dükkan sahibinin fırsatçılığına da kızmıştır.

Bir taraftanda derebeyinin tehtidine boyun eğmiştir mecburen… Fakat bu durumu hazmedemez elbette. Bir gece vakti satın almak istediği dükkana gizlice girip sinek,böcek,fare,yılan gibi canlıların hoşnut olacağı kokuları serper dükkana. Ertesi gün ise o muhitte bir söylenti yayar genç delikanlı… Derebeyi dükkanı satın almak için gittiğinde haşere yuvası olduğunu görür ve böyle bir dükkanda ürünlerini koruyamayacağını düşünür.

Ayrıca ahaliden duyduklarına göre o sene hiçbir kafile uğramayacaktır şehre de. Buda işlerinin kötü olacağını hissettirir derebeyine. Başka bir şehirde dükkan almak fikri düşer aklına. Aynı söylentiyi tüm ahali gibi dükkan sahibide duymuştur.

Alıcı olan herkes dükkanından vazgeçince mecbur fiyatı yarısındanda aşağıya çeker…

Genç delikanlı bunun üzerine tekrar alıcı olur dükkana…

Böylece derebeyinide, kurbaz dükkan sahibinide alt eder aklıyla… Güç değildir elbet üstün olan… Akıldır dostlarım…

Yazar Suat

You may also like...